KURZ NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ                            Počet kreditov CME 8 kreditov

 

  • kvalifikovaní odborníci tvoria lektorský tím viac ako 43 lekárov        +2 kredity za úspešné vypracovanie AD testu

 

  • sú určené pre všetkých lekárov, sestry a ďalších v oblasti zdravotníctva

 

  • sme bližšie k Vám, výučba bude na Slovensku realizovaná vo viac ako 40 výučbových miestach

 

  • LEKÁR, a.s. je držiteľom akreditácie Ministerstva zdravotníctva SR a za kurzy prideľuje kredity CME

 

  • detailné informácie o možnostiach absolvovania tohto kurzu v rámci sústavného vzdelávania nájdete tu !!!