Poplatok za kurz uhraďte až po potvrdení termínu a účasti na kurze. Pozvánku na konkrétny termín Vám zašleme s dostatočným časovým odstupom.

 

V prípade, že za kurz uhradíte registračný poplatok a nebude Vám vyhovovať navrhnutý termín, Vaša platba bude evidovaná a neprepadne Vám. Ponúkneme Vám ďalší termín kurzu vo Vami vybranom výučbovom stredisku.

 

Prihlasujem sa na kurz Neodkladnej podpory životných funkcií u LEKÁR, a.s. držiteľa akreditácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 25.04.2013, číslo: Z20033-2013-OZdV

 

Ďakujeme za vyplnenie jednoduchého formuláru prihlášky

Titul, Meno a priezvisko *:
VAŠE ID V KOMORE *:
Pracovná pozícia (lekár, sestra, ...) *:
Dátum narodenia *:
Mesto kde chcete kurz absolvovať *:
Vaša emailová adresa *:
Telefonický kontakt *:
Adresa trvalého bydliska(ulica,číslo,PSČ) *:
Vaše doplňujúce požiadavky:
 

Fakturačné údaje VYPLNTE AK STE zamestnávateľ, právnický subjekt, s.r.o. , fyzická osoba podnikateľ

 

Sestra, iný zdr.pracovník: VYPLNTE ak poplatok za kurz hradí Váš zamestnávateľ

Názov firmy alebo osoby *:
Adresa, Mesto, PSČ *:
IČO (ak nemáte IČO napíšte N) *:
DIČ (ak nemáte DIČ napíšte N) *:
IČ DPH (ak nemáte IČ DPH napíšte N) *:
 

Cena kurzu pre lekárov a zubných lekárov 44 eur (pre lekárov nečlenov komory 54 eur). Cena kurzu pre sestry 40 eur. Cena kurzu pre ďalších zdravotníckych pracovníkov 40 eur.

 

Číslo účtu: 2924894736 / 1100 , Konštantný symbol: 0308 , Variabilný symbol: ID číslo komory , Pri úhrade v správe pre prijímateľa: Meno, Priezvisko alebo názov firmy

 

Poplatok za kurz sa uhrádza až po potvrdení termínu a účasti na kurze.

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktoré boli získané za účelom prijatia na kurz neodkladnej podpory životných funkcií.

 

Zároveň súhlasím s poskytnutím údajov tretiemu subjektu, výhradne však za účelom adiministrácie alebo výučby kurzu neodkladnej podpory životných funkcií.

Vyriešte tento matematický problém  + *